GeoTrap

Doftfångare Näringsfälla Kompostströ

Varför ska jag välja GeoTrap?

GeoTrap som kompostströ har en rad fördelaktiga egenskaper.

  • Räcker länge
  • Minskar dålig lukt
  • Minskar risken för övergödning
  • Accelererar komposteringsprocessen
  • Producerad utan kemikalier
  • Återvinns som gödningsmedel

GeoTrap är lätt att använda och lätt att återvinna. Bara en eller två matskedar binder upp den illaluktande ammoniaken i avfallet. Den är bra för miljön när den används och skadar inte miljön när den produceras. GeoTraps egenskaper är utvärderade av professorer vid Åbo Akademi och därmed kvalitetssäkrad. En produkt att lita på helt enkelt.

 

Köp GeoTrap

498 kr

En förpackning GeoTrap väger 9 kg och kostar inklusive moms och frakt 498 kr.

Efter lagd beställning och erlagd betalning ska er order levereras till er inom 4-7 dagar.

Välkommen att kontakta oss för frågor relaterade till
produkten och för prisförslag vid större offerter.


GeoTraps funktion

GeoTrap är ett naturligt mineral som binder kväve och fäller ut fosfor och kalium i högre grad än traditionella strömaterial för utedass och torrtoaletter så som barkmull eller träspån. Detta har en rad positiva effekter varav den effekt som uppskattas mest av användare är produktens förmåga att binda ammoniumkväve och därmed förbättra upplevelsen av toalettbesöket då man inte behöver utsättas för skarpa och illaluktande ångor. En annan mycket viktig aspekt är minskad risk för övergödning i sjöar och hav, något som är ett återkommande problem längst svenska kuster.

Många mindre hus som inte är kopplade till lokala avloppsnät behöver se till att deras avfall inte skadar naturen. Latrinavfall innehåller i snitt 8 gram kväve/ person/ dygn. En förpackning Geotrap på 9 kg kan binda upp till 360 gram kväve och därmed hantera kväveutsläppen från en person under ca 46 dagar. Den kemiska processen kommer att minska lukten i uthuset, balansera fuktigheten i mullen och öka komposteringshastigheten.

GeoTraps naturliga mineralstruktur gör det möjligt för växter att använda det kväve som lagrats där utan att det lakas ut i vatten eller luft. Den sammantagna effekten av kväve, fosfor och kalium i slutresten gör produkten väl lämpad som gödningsmedel för både skogsmark och trädgård.

GeoTrap produceras utan farliga kemikalier, bidrar till att minska spridningen av kväve och fosfor samt kan återanvändas som gödningsmedel vilket gör att man slipper deponimaterial eller ökad belastning på avloppsreningsverk. Kort sagt en smart produkt för den miljömedvetne sommarstugeägaren.

Frågor och svar

Geotrap är lämplig att använda i traditionella utedass och komposterande torrtoaletter. När komposteringen börjar placeras några liter GeoTrap i kärlets botten. Därefter sprids 1-2 matskedar GeoTrap per besök och kompletteras med annat strö.

GeoTrap kan även användas i urinseparerande torrtoaletter. Där sprids ca 1 matsked över mullen och behållaren för urin fylls med 10 liter GeoTrap per person. Detta byts sedan efter 2 månader. Detta kan även utföras för att rena spillvatten från de torrtoaletter som avskiljer det.

Om GeoTrap avses att användas vid campingplatser eller olika former av anläggningar som erbjuder sina besökare utedass rekommenderas en tillsatts av ca 1 liter GeoTrap per dag per toalett utöver det som besökarna strör ut. Detta för att hantera den större besöksmängden på utedasset. Då det också kommer att vara större mängder urin vid event och tillfälliga evenemang är det även lämpligt att tillföra mer torrmaterial för att bibehålla komposteringsprocessen och effektivt binda upp ammoniaken i latrinet.

Besök gärna GeoTraps hemsida för fler tips på möjliga användningsområden. www.nanogeo.fi
För att kompostera latrinavfall i Sverige krävs att man först gör en anmälan till kommunen. Besök din kommuns websida och gå in på miljökontorets avdelning. Där ska information finnas om hur du går till väga med din anmälan samt instruktioner om hur kommunen önskar att du ska strukturera och placera din kompost. Även kontaktuppgifter till miljökontoret skall finnas om något är otydligt eller om informationen inte är publicerad på webben.

Då GeoTrap är ett mineral bryts det inte ned under komposteringsprocessen utan ger den slutliga kompostprodukten ett extra tillskott av kväve, kalium och fosfor. En hög tillgång till dessa ämnen kan dock bidra till utvecklingen av mikrober som bryter ned avfallet till kompost och därmed snabba på processen. Tänk på att en god kompost behöver vara syrerik och inte för kompakt för att mikroberna ska kunna överleva. Tillsätt därför fibrösa material så som växtdelar eller annat organiskt material till din kompost. Den ideala temperaturen för denna form av kompost är 35-55 grader.

Fler detaljer kring hur du framgångsrikt komposterar ditt avfall kan fås av ditt lokala miljökontor.
Efter lagd beställning skall GeoTrap levereras inom 4-7 dagar.
Detaljer kring beställning, leverans och villkor kan ni se i våra villkor som ni kan hitta längst ned på websidan.
En förpackning GeoTrap innehåller 9 kg. Kostnaden per påse är 498 kronor och inkluderar frakt och moms.
​‌

"En fantastisk produkt! Geotrap är något vi verkligen förlitar oss på. Det är ingen odör på toaletten, produkten hjälper havet och slutprodukten efter kompostering är utmärkt! Tillsammans med Geotrap använder vi även en ströprodukt skapad av Biolan."

Exit Academy, Konstateljé

"GeoTrap har använts vid sommarstugan sedan början av förra sommaren, men då sommarstugan inte brukades hela sommaren är erfarenheten kring hur GeoTrap fungerar begränsad. GeoTrap används i den del av toaletten där torrmaterial ansamlas. Det är ingen odör på toaletten."

Karoliina Tuukkanen, fd koordinator hos Finlands globala torrtoalettsorganisation.

"GeoTrap används enligt instruktionerna på förpackningen. Som komplement till GeoTrap används även ett annat strö, Kekkilä, som består av främst torv och spån som tillsätts dagligen men inte vid varje besök. Toaletten luktar inte. Komposten används i trädgården."

Mirja och Ilkka Laiho, Finland

Facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 460
Click here to Troubleshoot.

Sista ord

 

Emcon Entreprenad & Försäljning drivs av Robert Canon som är miljökonsult och egenföretagare med mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling, revision, dokumentation och analys av miljökonsekvenser och lösningar till dessa. Att sälja en produkt som på ett så tydligt sätt minskar övergödningsproblemet i Sverige är en naturlig del i det miljöarbete som Emcon bedriver och något som företaget med stolthet kan stå upp för. Vi gör vår del för att göra Sverige till ett renare, friskare och mer hållbart land!

Emcon Entreprenad & Försäljning är officiell återförsäljare av produkten GeoTrap som tagits fram i Finland genom ett samarbete mellan företaget Nanogeo, Åbo Universitet och Åbo Akademi. Produkten är tillgänglig för försäljning till privatpersoner samt återförsäljare.

Kontakta oss

Telefon

+46 90-131810

Epost

info@emcon.nu

Adress

Emcon Entreprenad & Försäljning AB
Västra Esplanden 19
903 25 UMEÅ
Sverige
Org. nr: 556911-9133